آخرين مطالب

خشکسالي وعده هاي مسئولان به گندمکاران/ هرسال دريغ از پارسال‌ گفتگو

خشکسالي وعده هاي مسئولان به گندمکاران/ هرسال دريغ از پارسال‌

  بزرگنمايي:

کردانلاين- بخش کشاورزي يکي از مهمترين ظرفيت هاي اقتصادي استان کردستان به شمار مي رود به گونه اي که چهار درصد از اراضي مستعد ايران در اين استان واقع شده و در توليد بسياري از محصولات کشاورزي هم چون گندم هم جزو استان هاي برتر کشور است.

براساس آمار سرشماري سال گذشته 32 درصد اشتغال استان کردستان که جمعيتي حدود 512 هزار نفري را شامل مي شود مربوط به بخش کشاورزي است و اين آمار نشان مي دهد معيشت جمعيت زيادي در اين استان وابسته به اين بخش است.

سطح اراضي کشاورزي کردستان يک ميليون و 200 هزار هکتار که 89 درصد آن اراضي ديم است و بيشترين سطح هم مربوط به حوزه زراعت با 771 هزار هکتار و در اين ميان زراعت گندم ديم هم بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.

يکي از چالش هاي بخش کشاورزي اين منطقه مربوط به بالابودن سطح اراضي ديم آن است که اين مسئله منجر شده در سال هايي که ميزان بارندگي کاهش و پراکنش آن هم نامناسب باشد، عملکرد محصولات ديم به طور قابل ملاحظه اي دستخوش تغييرشده و کاهش پيدا کند.

سال زراعي امسال هم جزو سال هايي است که کشاورزان ديم کار کردستان به ويژه گندمکاران با مشکل کاهش عملکرد در هکتار اين محصول مواجه شدند.

اکثر کشاورزان اين منطقه تنها درآمد آنها از محل فروش محصولات و توليدات آنها تامين مي شود و پرداخت وام و ديگر خريدهاي خود را هم به زمان برداشت محصول موکول مي کنند و امسال به دليل شرايط جوي پيش آمده گندمکاران استان دغدغه عدم توانايي پرداخت وام هاي خود را دارند.

علاوه بر مشکلات مذکور تاخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده گندمکاران توسط دولت، از ديگر مواردي است که کشاورزان را بشدت دلگيرکرده و رنج مي دهد.

ابتداي سال همواره مسئولان با آب و تاب فراوان وعده وشعارهايي را در زمينه پرداخت به موقع بهاي خريدگندم به کشاورزان مي دهند ومتاسفانه هرسال دريغ از پارسال.

اکنون بيش از يک ماه از آغاز خريد گندم در کردستان مي گذرد حتي يک ريال به حساب گندمکاران استان واريز نشده  و اين در حالي است که مسئولان امسال وعده داده بودند که 50 درصد از بهاي خريد گندم در مناطقي که برداشت محصول آنها زودتر از استان هاي غربي مانند کردستان آغاز مي شود را پرداخت مي کنند تا اعتبار لازم براي پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده از گندمکاران اين مناطق هم تامين شود.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي، از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون، هشت ميليون و 27 هزارتن گندم مازاد بر نياز کشاورزان در کل کشور به ارزش 10 هزار و 492 ميليارد تومان از کشاورزان خريداري شده است.
بر اساس اين گزارش،تاکنون نزديک به 5 هزار و 10 ميليارد تومان بهاي گندم به کشاورزان پرداخت شده است و از اين ميزان مبلغ ناچيزي حدود 5 ميلياردتومان به حساب گندمکاران کردستاني پرداخت شده است.

دولت، خريدار خوش حسابي نيست

دبير سازمان نظام صنفي کشاورزي کردستان به کاهش چشمگير عملکرد گندم در برخي از شهرستان هاي استان به ويژه بيجار اشاره کرد و گفت: در بخش کراني شهرستان بيجار امسال ميانگين عملکرد گندم برداشت شده 250 تا 300 کيلوگرم در هکتار بوده و اين در حالي است که سال هاي گذشته ميزان عملکرد در هکتار آنها يک تن و200 کيلوگرم بوده است.

سيد حسين رحيمي يکي از وظايف دولت را حمايت از کشاورزان خواند و عنوان کرد: در چنين سال هايي که کشاورزان ديم کار ما به دليل کاهش و عدم پراکنش مناسب بارندگي دچار خسارت مي شوند انتظار مي رود دولت بيشتر از آنها حمايت کند.

وي عنوان کرد: تا به امروز که بيش از يک ماه از آغاز فصل برداشت و خريد گندم از سوي دولت مي گذرد هنوز خبري از واريز بهاي خريد گندم به حساب کشاورزان ما نيست.

وي ادامه داد: دولت محصولي را از کشاورز مي خرد و صدقه نمي دهد که هر وقت بخواهد آن را پرداخت کند و مي بايست هم چون ديگر خريد و فروش هايي که در طول سال در بخش هاي مختلف انجام مي شود عمل کند.

بدحسابي دولت دالاني براي ورود دلالان مي گشايد

از ديگر پيامدهاي تاخير در پرداخت بهاي خريدگندم به گندمکاران اين است که بار ديگر دالاني براي ورود و حضور دلالان ايجاد مي شود و خوشه هاي زرين را با قيمت کمتر از کشاورزان مي خرند  و بعد به دولت مي فروشند.

گندمکاران کردستاني هم که به دليل مشکلات عديده مالي ترجيح مي دهند بهاي محصول خود را هر چند کمتر به طور نقد دريافت کنند حاصل دسترنج يک سال خود را به دلالان مي فروشند.

يدالله احمدي يکي از گندمکاران شهرستان ديواندره گفت: ما دو سال يک بار زمين خود را به زير کشت گندم مي بريم و همواره يک سال آن را به صورت آيش مي گذاريم.

وي عنوان کرد: وقتي که کشاورزان منطقه ما امسال هم از پرداخت به موقع بهاي خريد گندم توسط دولت نا اميد شدند مجبور به تحويل آن به دلالان با قيمت هر کيلو 1200 تومان و حتي کمتر هم شدند.

وي ادامه داد: اکثر ما کشاورزان داراي وام هايي هستيم که براي پرداخت اقساط آن چشم اميدمان به برداشت محصولاتمان است که امسال هم متاسفانه وضعيت توليدمان خوب نيست و بنابراين از دولت تقاضا داريم که سود و بهره وام هاي را به ما کشاورزان ببخشد.

اين کشاورز ديواندره اي اظهارداشت: در استان هاي ديگر کشور وقتي کشاورزانشان با مشکلاتي از لحاظ فروش محصولاتشان مواجه مي شوند نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي به سرعت وارد عمل شده و دولت را به حمايت بيشتر از اين قشر زحمت کش فرا مي خوانند ولي متاسفانه در استان ما نمايندگان تنها در موقع انتخابات يادي از کشاورزان مي کنند.

اعتراض به وزير جهاد کشاورزي

يکي از نمايندگان شهرستان هاي سنندج، ديواندره و کامياران در مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه يکي از اشکالات کشاورزان ما اين است که نسبت به بيمه کردن محصولات خود بي توجه هستند.

سيد احسن علوي بيان کرد: از آنجا که کشاورزي در استان کردستان صنعت مادر محسوب مي شود بنابراين بايد توجه ويژه اي هم به آن شود.

وي با بيان اينکه نسبت به تاخير در پرداخت مطالبات کشاورزان به وزير جهادکشاورزي اعتراض کرديم، اظهارداشت: پيگير مشکلات و مطالبات کشاورزان هستم و در اين رابطه از وزير هم طرح سوال کردم.

دولت علاوه بر پرداخت به موقع بهاي خريد گندم وعده پرداخت جريمه دير کرد در صورت تاخير در پرداخت را هم داده بود که اميدواريم اين وعده محقق شود تا کشاورزان از اين بيشتر متضرر نشوند.

به گفته رييس سازمان جهادکشاورزي کردستان 75 درصد از جمعيت اين استان معيشت آنها به نوعي مرتبط با بخش کشاورزي است، لذا به هر ميزان بخش کشاورزي تقويت و مورد حمايت دولتمردان قرار گيرد به همان ميزان وضعيت درآمد مردم اين منطقه نيز بهبود مي يابد.

کريم ذوالفقاري عنوان کرد: با توجه به سرمازدگي و کاهش و پراکنش نامناسب بارندگي پيش بيني ميزان خريد گندم در استان کمتر از 300 هزار تن بود ولي با اقدامات انجام شده مقداري شرايط بهبود يافت و امسال 550 هزار تن گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان خريداري خواهد شد.

وي يکي از مشکلات استان را در هنگام برداشت گندم مربوط به ميزان افت و ريزش کمباين خواند و بيان کرد: درصدي از محصول گندم به دليل کشت آن در اراضي شيبدار و بخشي ريزش مي کند و بخشي از ريزش هم در هنگام برداشت به وسيله کمباين حاصل مي شود که اين دو خسارتي را بار مي آروند.

پرداخت کمتر از دو درصد بهاي خريد گندم به گندمکاران کردستاني

مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني کردستان هم گفت: از ابتداي فصل خريد گندم که از 13 تيرماه امسال آغاز شده تا13 مردادماه امسال  حدود 400 هزارتن گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان خريداري شده است.

جمال صالحي ارزش ريالي گندم خريداري شده از کشاورزان استان را 521 ميليارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: اولين پرداختي به کشاورزان استان در تاريخ 11 مردادماه امسال انجام شده که کمتر از هفت ميليارد تومان به حساب کشاورزان استان واريز شده است.

وي عنوان کرد: ميزان خريد گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 40 درصد کاهش داشته است.

آنچه در اين ميان حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود اين است که شهرستان هايي که بيشترين سطح زير کشت گندم ديم را دارند هم چون ديواندره و بيجار و سروآباد ميزان خريد گندم در سال جاري نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته به ترتيب 80،66 و 114 درصد کاهش داشته است.

ولي در شهرستان هاي قروه، دهگلان و سقز که بيشترين سطح زيرکشت گندم آبي را دارند، عملکرد گندم آبي تاحدودي خسارت ناشي از کاهش عملکرد گندم ديم را جبران کرده است و مي طلبد مسئولان نسبت به افزايش سطح اراضي آبي اين استان که خود داراي منابع آبي فراواني است، همت کنند.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مالکیت و مدیریت خضر زنده با اوقاف و امور خیریه کردستان است

اجرای طرح کتابفروشی به وسعت کردستان/ آغاز ثبت نام طرح پاییزه کتاب

102 هزار نفر از مردم شهرستان سنندج عضو بسیج هستند

سامانه نوین آبیاری در 1840 هکتار زمین کردستان اجرا شد

ابتلا به بیماری تب مالت در کردستان 55 درصد کاهش یافت

پرداخت149 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی/ایجاد چهارهزار شغل

چرخش چرخ گردشگری کردستان بر محور زیر ساخت

مخالفت90 درصدی جامعه بسکتبال با رئیس کنونی هیات کردستان

حضور گسترده مردم نشان از توسعه همواره روحیه استقلال طلبی است

بیش از 128 هزار هکتار از اراضی کردستان رفع تداخل شد

ترامادول نخورید!!!

بهسازی 17 راه روستایی کامیاران در دست اجرا است

اعتراض پذیرفته شدگان به نتایج تکمیل ظرفیت رشته پرستاری دانشگاه آزاد واحد سنندج

برپایی رویدادهای فرهنگی در کردستان قابل اهمیت است

شایعه سازی به قیمت آبروی یک خانواده/پای اطلاع رسانی صحیح می لنگد

سربازی که با خیرخواهی درس فداکاری و عاشقی به دیگران داد

6421 واقعه ازدواج در کردستان ثبت شد

طرح دست های مهربان هلال در مهدهای کودک کردستان برگزار شد

خون بندناف را می‌توان اهدا کرد

11 هزار و 300 تن نهاده های دامی در کردستان توزیع شد

اعلام فراخوان عضوگیری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در کردستان

150 هزار هکتار زمین برای احداث شهرک های کشاورزی شناسایی شد

70 درصد فاضلاب شهری کردستان تصفیه می شود

کمبود بنزین در شهرستان بانه نداریم

نظام سلطه، نگران اقتدار ایران و نفوذ آن در کشورهای منطقه است

راه اندازی 29 بوفه مواد غذایی در مدارس کردستان

مدیریت بحران کردستان نسبت به وقوع سیل هشدار داد

سکوت سه ماهه آماده شکستن

سوگواره بصیرت عاشورایی در بیجار برگزار می شود

پرداخت تسهیلات بهسازی ونوسازی خبازی ها به 413 واحد درکردستان

12 میلیارد ریال در جشن عاطفه های کردستان جمع آوری شد

اختصاص 194 دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت سرویس دهی به مدارس/ افزایش 15 درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس

امنیت منطقه مرهون پایداری، مشارکت و جانفشانی مردم است

43 آزمایشگاه همکار استاندارد در کردستان فعالیت دارند

13اجرای نمایش جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در دیگر شهرهای کردستان

بازگشت حجاج کردستانی به کشور

مریوان مکان خوبی برای عرضه تئاتر خیابانی است

49 متن نمایشی به دبیرخانه پانزدهمین جشنواره تئاتر کردی ارسال شد

دامپزشکی کردستان بر ذبح دام ها در عیدقربان نظارت می کند

هپنوتیزم تمرکز عالی فکر است

5 هزار و 471 هکتار از مراتع کردستان قرق می‌شوند

220 نفر از اصحاب فرهنگ و هنر کردستان بیمه شدند

آغاز ساخت مجموعه موزه در شهرستان بیجار

برگزاری نخستین همایش ملی گروس شناسی در کردستان

544 بیمار در کردستان دیالیز می شوند

مساحت انبارهای هلال احمر کردستان 130 درصد افزایش یافت

رشد 70 درصدی آثارارسال شده به جشنواره بین المللی هه‌تاو درکردستان

تامین سرمایه در گردش مشکل عمده واحدهای تولیدی کردستان است

کمتر از 100 زنبوردار کردستانی تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

اوقات فراغت 60 هزار جوان کردستانی غنی سازی می شود