عصر کرد

آخرين مطالب

خشکسالي وعده هاي مسئولان به گندمکاران/ هرسال دريغ از پارسال‌ گفتگو

خشکسالي وعده هاي مسئولان به گندمکاران/ هرسال دريغ از پارسال‌

  بزرگنمايي:

کردانلاين- بخش کشاورزي يکي از مهمترين ظرفيت هاي اقتصادي استان کردستان به شمار مي رود به گونه اي که چهار درصد از اراضي مستعد ايران در اين استان واقع شده و در توليد بسياري از محصولات کشاورزي هم چون گندم هم جزو استان هاي برتر کشور است.

براساس آمار سرشماري سال گذشته 32 درصد اشتغال استان کردستان که جمعيتي حدود 512 هزار نفري را شامل مي شود مربوط به بخش کشاورزي است و اين آمار نشان مي دهد معيشت جمعيت زيادي در اين استان وابسته به اين بخش است.

سطح اراضي کشاورزي کردستان يک ميليون و 200 هزار هکتار که 89 درصد آن اراضي ديم است و بيشترين سطح هم مربوط به حوزه زراعت با 771 هزار هکتار و در اين ميان زراعت گندم ديم هم بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.

يکي از چالش هاي بخش کشاورزي اين منطقه مربوط به بالابودن سطح اراضي ديم آن است که اين مسئله منجر شده در سال هايي که ميزان بارندگي کاهش و پراکنش آن هم نامناسب باشد، عملکرد محصولات ديم به طور قابل ملاحظه اي دستخوش تغييرشده و کاهش پيدا کند.

سال زراعي امسال هم جزو سال هايي است که کشاورزان ديم کار کردستان به ويژه گندمکاران با مشکل کاهش عملکرد در هکتار اين محصول مواجه شدند.

اکثر کشاورزان اين منطقه تنها درآمد آنها از محل فروش محصولات و توليدات آنها تامين مي شود و پرداخت وام و ديگر خريدهاي خود را هم به زمان برداشت محصول موکول مي کنند و امسال به دليل شرايط جوي پيش آمده گندمکاران استان دغدغه عدم توانايي پرداخت وام هاي خود را دارند.

علاوه بر مشکلات مذکور تاخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده گندمکاران توسط دولت، از ديگر مواردي است که کشاورزان را بشدت دلگيرکرده و رنج مي دهد.

ابتداي سال همواره مسئولان با آب و تاب فراوان وعده وشعارهايي را در زمينه پرداخت به موقع بهاي خريدگندم به کشاورزان مي دهند ومتاسفانه هرسال دريغ از پارسال.

اکنون بيش از يک ماه از آغاز خريد گندم در کردستان مي گذرد حتي يک ريال به حساب گندمکاران استان واريز نشده  و اين در حالي است که مسئولان امسال وعده داده بودند که 50 درصد از بهاي خريد گندم در مناطقي که برداشت محصول آنها زودتر از استان هاي غربي مانند کردستان آغاز مي شود را پرداخت مي کنند تا اعتبار لازم براي پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده از گندمکاران اين مناطق هم تامين شود.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي، از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون، هشت ميليون و 27 هزارتن گندم مازاد بر نياز کشاورزان در کل کشور به ارزش 10 هزار و 492 ميليارد تومان از کشاورزان خريداري شده است.
بر اساس اين گزارش،تاکنون نزديک به 5 هزار و 10 ميليارد تومان بهاي گندم به کشاورزان پرداخت شده است و از اين ميزان مبلغ ناچيزي حدود 5 ميلياردتومان به حساب گندمکاران کردستاني پرداخت شده است.

دولت، خريدار خوش حسابي نيست

دبير سازمان نظام صنفي کشاورزي کردستان به کاهش چشمگير عملکرد گندم در برخي از شهرستان هاي استان به ويژه بيجار اشاره کرد و گفت: در بخش کراني شهرستان بيجار امسال ميانگين عملکرد گندم برداشت شده 250 تا 300 کيلوگرم در هکتار بوده و اين در حالي است که سال هاي گذشته ميزان عملکرد در هکتار آنها يک تن و200 کيلوگرم بوده است.

سيد حسين رحيمي يکي از وظايف دولت را حمايت از کشاورزان خواند و عنوان کرد: در چنين سال هايي که کشاورزان ديم کار ما به دليل کاهش و عدم پراکنش مناسب بارندگي دچار خسارت مي شوند انتظار مي رود دولت بيشتر از آنها حمايت کند.

وي عنوان کرد: تا به امروز که بيش از يک ماه از آغاز فصل برداشت و خريد گندم از سوي دولت مي گذرد هنوز خبري از واريز بهاي خريد گندم به حساب کشاورزان ما نيست.

وي ادامه داد: دولت محصولي را از کشاورز مي خرد و صدقه نمي دهد که هر وقت بخواهد آن را پرداخت کند و مي بايست هم چون ديگر خريد و فروش هايي که در طول سال در بخش هاي مختلف انجام مي شود عمل کند.

بدحسابي دولت دالاني براي ورود دلالان مي گشايد

از ديگر پيامدهاي تاخير در پرداخت بهاي خريدگندم به گندمکاران اين است که بار ديگر دالاني براي ورود و حضور دلالان ايجاد مي شود و خوشه هاي زرين را با قيمت کمتر از کشاورزان مي خرند  و بعد به دولت مي فروشند.

گندمکاران کردستاني هم که به دليل مشکلات عديده مالي ترجيح مي دهند بهاي محصول خود را هر چند کمتر به طور نقد دريافت کنند حاصل دسترنج يک سال خود را به دلالان مي فروشند.

يدالله احمدي يکي از گندمکاران شهرستان ديواندره گفت: ما دو سال يک بار زمين خود را به زير کشت گندم مي بريم و همواره يک سال آن را به صورت آيش مي گذاريم.

وي عنوان کرد: وقتي که کشاورزان منطقه ما امسال هم از پرداخت به موقع بهاي خريد گندم توسط دولت نا اميد شدند مجبور به تحويل آن به دلالان با قيمت هر کيلو 1200 تومان و حتي کمتر هم شدند.

وي ادامه داد: اکثر ما کشاورزان داراي وام هايي هستيم که براي پرداخت اقساط آن چشم اميدمان به برداشت محصولاتمان است که امسال هم متاسفانه وضعيت توليدمان خوب نيست و بنابراين از دولت تقاضا داريم که سود و بهره وام هاي را به ما کشاورزان ببخشد.

اين کشاورز ديواندره اي اظهارداشت: در استان هاي ديگر کشور وقتي کشاورزانشان با مشکلاتي از لحاظ فروش محصولاتشان مواجه مي شوند نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي به سرعت وارد عمل شده و دولت را به حمايت بيشتر از اين قشر زحمت کش فرا مي خوانند ولي متاسفانه در استان ما نمايندگان تنها در موقع انتخابات يادي از کشاورزان مي کنند.

اعتراض به وزير جهاد کشاورزي

يکي از نمايندگان شهرستان هاي سنندج، ديواندره و کامياران در مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه يکي از اشکالات کشاورزان ما اين است که نسبت به بيمه کردن محصولات خود بي توجه هستند.

سيد احسن علوي بيان کرد: از آنجا که کشاورزي در استان کردستان صنعت مادر محسوب مي شود بنابراين بايد توجه ويژه اي هم به آن شود.

وي با بيان اينکه نسبت به تاخير در پرداخت مطالبات کشاورزان به وزير جهادکشاورزي اعتراض کرديم، اظهارداشت: پيگير مشکلات و مطالبات کشاورزان هستم و در اين رابطه از وزير هم طرح سوال کردم.

دولت علاوه بر پرداخت به موقع بهاي خريد گندم وعده پرداخت جريمه دير کرد در صورت تاخير در پرداخت را هم داده بود که اميدواريم اين وعده محقق شود تا کشاورزان از اين بيشتر متضرر نشوند.

به گفته رييس سازمان جهادکشاورزي کردستان 75 درصد از جمعيت اين استان معيشت آنها به نوعي مرتبط با بخش کشاورزي است، لذا به هر ميزان بخش کشاورزي تقويت و مورد حمايت دولتمردان قرار گيرد به همان ميزان وضعيت درآمد مردم اين منطقه نيز بهبود مي يابد.

کريم ذوالفقاري عنوان کرد: با توجه به سرمازدگي و کاهش و پراکنش نامناسب بارندگي پيش بيني ميزان خريد گندم در استان کمتر از 300 هزار تن بود ولي با اقدامات انجام شده مقداري شرايط بهبود يافت و امسال 550 هزار تن گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان خريداري خواهد شد.

وي يکي از مشکلات استان را در هنگام برداشت گندم مربوط به ميزان افت و ريزش کمباين خواند و بيان کرد: درصدي از محصول گندم به دليل کشت آن در اراضي شيبدار و بخشي ريزش مي کند و بخشي از ريزش هم در هنگام برداشت به وسيله کمباين حاصل مي شود که اين دو خسارتي را بار مي آروند.

پرداخت کمتر از دو درصد بهاي خريد گندم به گندمکاران کردستاني

مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني کردستان هم گفت: از ابتداي فصل خريد گندم که از 13 تيرماه امسال آغاز شده تا13 مردادماه امسال  حدود 400 هزارتن گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان خريداري شده است.

جمال صالحي ارزش ريالي گندم خريداري شده از کشاورزان استان را 521 ميليارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: اولين پرداختي به کشاورزان استان در تاريخ 11 مردادماه امسال انجام شده که کمتر از هفت ميليارد تومان به حساب کشاورزان استان واريز شده است.

وي عنوان کرد: ميزان خريد گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 40 درصد کاهش داشته است.

آنچه در اين ميان حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود اين است که شهرستان هايي که بيشترين سطح زير کشت گندم ديم را دارند هم چون ديواندره و بيجار و سروآباد ميزان خريد گندم در سال جاري نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته به ترتيب 80،66 و 114 درصد کاهش داشته است.

ولي در شهرستان هاي قروه، دهگلان و سقز که بيشترين سطح زيرکشت گندم آبي را دارند، عملکرد گندم آبي تاحدودي خسارت ناشي از کاهش عملکرد گندم ديم را جبران کرده است و مي طلبد مسئولان نسبت به افزايش سطح اراضي آبي اين استان که خود داراي منابع آبي فراواني است، همت کنند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سرزمین رنگ و آوا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

چهار نفر براثر تصادف در راه های کردستان فوت کردند

توسعه مبالادت مرزی از دستاوردهای سفر دکتر روحانی به عراق است

ممنوعیت تردد تانکرهای ترانزیت سوخت در کردستان آغاز شد

یک سارق در سرقت مسلحانه سنندج کشته شد

بیمه سلامت کردستان بدهی خود را به روز پرداخت می کند

5 نفر به تعداد مسمومان مصرف مشروبات الکلی در بانه اضافه شد

1239کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شد

سردترین نقاط کشور در کردستان به ثبت رسید

عامل توزیع مشروبات الکی مسموم در بانه شناسایی شد

نقش مراتع در چرخه طبیعت/تشکیل 87 پرونده تخلف در قروه

درس انشا در سرازیری سقوط

12 هزار مترمربع زمین در بستر رودخانه قزل اوزن رفع تصرف شد

نمایشگاه خوشنویسی نسیم وصال در سنندج گشایش یافت

مصرف گاز طبیعی در کردستان 17 درصد افزایش یافت

فرماندار بانه: احتمال تردد مسافر از مرز سیرانبند وجود دارد

سه محموله کالای قاچاق در بیجار کشف شد

راه مواصلاتی 146 روستای کردستان بازگشایی شد

یک انبار مواد محترقه در بیجار کشف و ضبط شد

صنوف آلاینده ظرف سه ماه آینده به حاشیه شهر منتقل می شوند

ساخت و سازهای مدرن ثبت جهانی اورامان را به خطر می اندازد

ورود موج بارشی قوی به کردستان از روز سه شنبه

دامپزشکی کردستان: موردی از فروش گوشت الاغ مشاهده نشده است

کامیون حامل 77 راس دام قاچاق در سنندج توقیف شد

92 درصد تعهد دامپزشکی کردستان در مایه کوبی تب برفکی محقق شد

هوای کردستان گرم‌تر می‌شود

2 هزار کیلومتر شبکه فاضلاب مدرن در کردستان ایجاد شده است

آسیب ها و فواید کارگاه های داستان نویسی

اولین تغذیه نوازد، تماس زود هنگام با مادر است

ثبت‌نام اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان چهارم اسفند آغاز می شود

29 پنل خورشیدی در روستای های بانه نصب و راه اندازی شد

بارش برف راه 150 روستا در کردستان را بست

15 کوره زغال گیری در مریوان تخریب شد

درک موفقیت دیگران راهی برای غلبه بر حسادت است

یک میلیون مسافر از طریق پایانه های مسافربری سنندج جابجا شد

حدود 50میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به جوانان نیازمند اعطا شد

راهداران کردستان بیش از چهار هزار کیلومتر راه برف روبی کردند

تصادف در جاده مریوان - سنندج یک کشته بر جا گذاشت

فرونشست زمین قابل احیا نیست

یک کیلوگرم هروئین از عامل توزیع مواد مخدر در سنندج کشف شد

مرمت پل شیخ بعد از کاهش حجم آب رودخانه آغاز می شود

دشت های قروه و دهگلان 600 متر مکعب کسری آبخوان دارد

37 کیلوگرم تریاک از یک باند در بیجار کشف شد

331 پرونده تخلف قاچاق کالا در کردستان تشکیل شد

تردد کامیون های کشنده در 2 محور کردستان ممنوع است

آب شرب کردستان از منابع سطحی تامین می شود

بحث محاسباتی و روانی، دلایل اصلی حذف صفر از پول ملی است

ریزش کوه گاز سه روستای سروآباد را قطع کرد

رشد 163 درصدی بارندگی در بیجار

اجرای 182ویژه برنامه دهه فجر در بیجار/دستاورد های انقلاب بیان شود