عصر کرد

آخرين مطالب

خشکسالي وعده هاي مسئولان به گندمکاران/ هرسال دريغ از پارسال‌ گفتگو

خشکسالي وعده هاي مسئولان به گندمکاران/ هرسال دريغ از پارسال‌

  بزرگنمايي:

کردانلاين- بخش کشاورزي يکي از مهمترين ظرفيت هاي اقتصادي استان کردستان به شمار مي رود به گونه اي که چهار درصد از اراضي مستعد ايران در اين استان واقع شده و در توليد بسياري از محصولات کشاورزي هم چون گندم هم جزو استان هاي برتر کشور است.

براساس آمار سرشماري سال گذشته 32 درصد اشتغال استان کردستان که جمعيتي حدود 512 هزار نفري را شامل مي شود مربوط به بخش کشاورزي است و اين آمار نشان مي دهد معيشت جمعيت زيادي در اين استان وابسته به اين بخش است.

سطح اراضي کشاورزي کردستان يک ميليون و 200 هزار هکتار که 89 درصد آن اراضي ديم است و بيشترين سطح هم مربوط به حوزه زراعت با 771 هزار هکتار و در اين ميان زراعت گندم ديم هم بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.

يکي از چالش هاي بخش کشاورزي اين منطقه مربوط به بالابودن سطح اراضي ديم آن است که اين مسئله منجر شده در سال هايي که ميزان بارندگي کاهش و پراکنش آن هم نامناسب باشد، عملکرد محصولات ديم به طور قابل ملاحظه اي دستخوش تغييرشده و کاهش پيدا کند.

سال زراعي امسال هم جزو سال هايي است که کشاورزان ديم کار کردستان به ويژه گندمکاران با مشکل کاهش عملکرد در هکتار اين محصول مواجه شدند.

اکثر کشاورزان اين منطقه تنها درآمد آنها از محل فروش محصولات و توليدات آنها تامين مي شود و پرداخت وام و ديگر خريدهاي خود را هم به زمان برداشت محصول موکول مي کنند و امسال به دليل شرايط جوي پيش آمده گندمکاران استان دغدغه عدم توانايي پرداخت وام هاي خود را دارند.

علاوه بر مشکلات مذکور تاخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده گندمکاران توسط دولت، از ديگر مواردي است که کشاورزان را بشدت دلگيرکرده و رنج مي دهد.

ابتداي سال همواره مسئولان با آب و تاب فراوان وعده وشعارهايي را در زمينه پرداخت به موقع بهاي خريدگندم به کشاورزان مي دهند ومتاسفانه هرسال دريغ از پارسال.

اکنون بيش از يک ماه از آغاز خريد گندم در کردستان مي گذرد حتي يک ريال به حساب گندمکاران استان واريز نشده  و اين در حالي است که مسئولان امسال وعده داده بودند که 50 درصد از بهاي خريد گندم در مناطقي که برداشت محصول آنها زودتر از استان هاي غربي مانند کردستان آغاز مي شود را پرداخت مي کنند تا اعتبار لازم براي پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده از گندمکاران اين مناطق هم تامين شود.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي، از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون، هشت ميليون و 27 هزارتن گندم مازاد بر نياز کشاورزان در کل کشور به ارزش 10 هزار و 492 ميليارد تومان از کشاورزان خريداري شده است.
بر اساس اين گزارش،تاکنون نزديک به 5 هزار و 10 ميليارد تومان بهاي گندم به کشاورزان پرداخت شده است و از اين ميزان مبلغ ناچيزي حدود 5 ميلياردتومان به حساب گندمکاران کردستاني پرداخت شده است.

دولت، خريدار خوش حسابي نيست

دبير سازمان نظام صنفي کشاورزي کردستان به کاهش چشمگير عملکرد گندم در برخي از شهرستان هاي استان به ويژه بيجار اشاره کرد و گفت: در بخش کراني شهرستان بيجار امسال ميانگين عملکرد گندم برداشت شده 250 تا 300 کيلوگرم در هکتار بوده و اين در حالي است که سال هاي گذشته ميزان عملکرد در هکتار آنها يک تن و200 کيلوگرم بوده است.

سيد حسين رحيمي يکي از وظايف دولت را حمايت از کشاورزان خواند و عنوان کرد: در چنين سال هايي که کشاورزان ديم کار ما به دليل کاهش و عدم پراکنش مناسب بارندگي دچار خسارت مي شوند انتظار مي رود دولت بيشتر از آنها حمايت کند.

وي عنوان کرد: تا به امروز که بيش از يک ماه از آغاز فصل برداشت و خريد گندم از سوي دولت مي گذرد هنوز خبري از واريز بهاي خريد گندم به حساب کشاورزان ما نيست.

وي ادامه داد: دولت محصولي را از کشاورز مي خرد و صدقه نمي دهد که هر وقت بخواهد آن را پرداخت کند و مي بايست هم چون ديگر خريد و فروش هايي که در طول سال در بخش هاي مختلف انجام مي شود عمل کند.

بدحسابي دولت دالاني براي ورود دلالان مي گشايد

از ديگر پيامدهاي تاخير در پرداخت بهاي خريدگندم به گندمکاران اين است که بار ديگر دالاني براي ورود و حضور دلالان ايجاد مي شود و خوشه هاي زرين را با قيمت کمتر از کشاورزان مي خرند  و بعد به دولت مي فروشند.

گندمکاران کردستاني هم که به دليل مشکلات عديده مالي ترجيح مي دهند بهاي محصول خود را هر چند کمتر به طور نقد دريافت کنند حاصل دسترنج يک سال خود را به دلالان مي فروشند.

يدالله احمدي يکي از گندمکاران شهرستان ديواندره گفت: ما دو سال يک بار زمين خود را به زير کشت گندم مي بريم و همواره يک سال آن را به صورت آيش مي گذاريم.

وي عنوان کرد: وقتي که کشاورزان منطقه ما امسال هم از پرداخت به موقع بهاي خريد گندم توسط دولت نا اميد شدند مجبور به تحويل آن به دلالان با قيمت هر کيلو 1200 تومان و حتي کمتر هم شدند.

وي ادامه داد: اکثر ما کشاورزان داراي وام هايي هستيم که براي پرداخت اقساط آن چشم اميدمان به برداشت محصولاتمان است که امسال هم متاسفانه وضعيت توليدمان خوب نيست و بنابراين از دولت تقاضا داريم که سود و بهره وام هاي را به ما کشاورزان ببخشد.

اين کشاورز ديواندره اي اظهارداشت: در استان هاي ديگر کشور وقتي کشاورزانشان با مشکلاتي از لحاظ فروش محصولاتشان مواجه مي شوند نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي به سرعت وارد عمل شده و دولت را به حمايت بيشتر از اين قشر زحمت کش فرا مي خوانند ولي متاسفانه در استان ما نمايندگان تنها در موقع انتخابات يادي از کشاورزان مي کنند.

اعتراض به وزير جهاد کشاورزي

يکي از نمايندگان شهرستان هاي سنندج، ديواندره و کامياران در مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه يکي از اشکالات کشاورزان ما اين است که نسبت به بيمه کردن محصولات خود بي توجه هستند.

سيد احسن علوي بيان کرد: از آنجا که کشاورزي در استان کردستان صنعت مادر محسوب مي شود بنابراين بايد توجه ويژه اي هم به آن شود.

وي با بيان اينکه نسبت به تاخير در پرداخت مطالبات کشاورزان به وزير جهادکشاورزي اعتراض کرديم، اظهارداشت: پيگير مشکلات و مطالبات کشاورزان هستم و در اين رابطه از وزير هم طرح سوال کردم.

دولت علاوه بر پرداخت به موقع بهاي خريد گندم وعده پرداخت جريمه دير کرد در صورت تاخير در پرداخت را هم داده بود که اميدواريم اين وعده محقق شود تا کشاورزان از اين بيشتر متضرر نشوند.

به گفته رييس سازمان جهادکشاورزي کردستان 75 درصد از جمعيت اين استان معيشت آنها به نوعي مرتبط با بخش کشاورزي است، لذا به هر ميزان بخش کشاورزي تقويت و مورد حمايت دولتمردان قرار گيرد به همان ميزان وضعيت درآمد مردم اين منطقه نيز بهبود مي يابد.

کريم ذوالفقاري عنوان کرد: با توجه به سرمازدگي و کاهش و پراکنش نامناسب بارندگي پيش بيني ميزان خريد گندم در استان کمتر از 300 هزار تن بود ولي با اقدامات انجام شده مقداري شرايط بهبود يافت و امسال 550 هزار تن گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان خريداري خواهد شد.

وي يکي از مشکلات استان را در هنگام برداشت گندم مربوط به ميزان افت و ريزش کمباين خواند و بيان کرد: درصدي از محصول گندم به دليل کشت آن در اراضي شيبدار و بخشي ريزش مي کند و بخشي از ريزش هم در هنگام برداشت به وسيله کمباين حاصل مي شود که اين دو خسارتي را بار مي آروند.

پرداخت کمتر از دو درصد بهاي خريد گندم به گندمکاران کردستاني

مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني کردستان هم گفت: از ابتداي فصل خريد گندم که از 13 تيرماه امسال آغاز شده تا13 مردادماه امسال  حدود 400 هزارتن گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان خريداري شده است.

جمال صالحي ارزش ريالي گندم خريداري شده از کشاورزان استان را 521 ميليارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: اولين پرداختي به کشاورزان استان در تاريخ 11 مردادماه امسال انجام شده که کمتر از هفت ميليارد تومان به حساب کشاورزان استان واريز شده است.

وي عنوان کرد: ميزان خريد گندم مازاد برنياز از کشاورزان استان امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 40 درصد کاهش داشته است.

آنچه در اين ميان حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود اين است که شهرستان هايي که بيشترين سطح زير کشت گندم ديم را دارند هم چون ديواندره و بيجار و سروآباد ميزان خريد گندم در سال جاري نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته به ترتيب 80،66 و 114 درصد کاهش داشته است.

ولي در شهرستان هاي قروه، دهگلان و سقز که بيشترين سطح زيرکشت گندم آبي را دارند، عملکرد گندم آبي تاحدودي خسارت ناشي از کاهش عملکرد گندم ديم را جبران کرده است و مي طلبد مسئولان نسبت به افزايش سطح اراضي آبي اين استان که خود داراي منابع آبي فراواني است، همت کنند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

پروانه کسب با 30 درصد تخفیف در سروآباد صادر می شود

15 میلیارد ریال کالا و 520 هزار دلار قاچاق در کردستان کشف شد

طرح ملی سنجش قامت زنان روستایی در سروآباد اجرا شد

تردد انواع کشنده در برخی محورهای کردستان ممنوع است

سه انیمیشن 100 ثانیه ای حوزه هنری کردستان آماده نمایش شد

صندوق قرض الحسنه اشتغال در روستاهای سروآباد ایجاد می شود

11 واحد گردشگری غیر مجاز در سنندج شناسایی شد

11 واحد از اماکن عمومی غیر مجاز پلمپ شدند

خودروهای فاقد زنجیر چرخ اجازه تردد در جاده‌های کردستان را ندارند

جاده های کردستان لغزنده است

عوامل ترور راننده آمبولانس کامیاران دستگیر شدند

مستمری مددجویان در لایحه بودجه 98 افزایش دارد

کولاک تردد در پنج محور ارتباطی کردستان را مشکل کرده است

تردد کامیون ها در گردنه های کردستان ممنوع شد

16 هزار مشترک روستایی در کردستان به اینترنت پرسرعت متصل هستند

کارگاه آموزشی کاربرد خط در گرافیک در سنندج برگزار می شود

هواشناسی: بارورسازی ابر‌ها بر کم آبی اثر ندارد

تولیدات رسانه ای به زبان کُردی کم است

91 دستگاه کنتور هوشمند روی چاه های آب کردستان نصب شد

کردستانی ها امسال 350 هزار جلد کتاب را به امانت گرفتند

هیچ کدام از مدیران کردستان شامل قانون بازنشستگی کشور نمی شوند

فاز نخست میز خدمت الکترونیکی در شهرداری سنندج راه اندازی شد

پرداخت 20 میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان کردستانی در سال جاری

50123 مرسوله پستی در کردستان به صورت الکترونیک جابجا شد

تردد در جاده های سروآباد فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است

624 خانه بهداشت در روستاهای استان کردستان فعال است

بارش برف در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های بانه - مریوان - دیواندره

گفتگو با پری زنگنه؛ بانوی اپرای ایران

مشکل اصلی ساماندهی دستفروشان انتخاب مکان مناسب است

معرفی طرح های سرمایه گذاری دارای توجیه در اولویت قرار دارد

875 اصله درخت در سنندج قربانی بارش برف شد

اجرای عمومی چند روایت مجهول و روزانه در سنندج آغاز شد

گاز گرفتگی زوج جوان سنندجی را به کام مرگ کشاند

تصادف در جاده سنندج – مریوان به مرگ یک نفر انجامید

تجاری سازی 93 محصول فناور در کردستان/93 شرکت فناور فعالیت دارند

مه گرفتگی دید افقی در جاده سنندج - مریوان را کاهش داد

مه و یخ زدگی جاده های کردستان موجب اختلال در ترددها شده است

رسانه‌ها نقش اثرگذاری در برقراری امنیت جامعه برعهده دارند

58 درصد مشترکان کردستان قبوض برق را غیرحضوری پرداخت کردند

28 دستگاه ماشین آلات برف روب و نمک پاش در نقاط مختلف سنندج مستقر می شوند

حدود 590 بیمار آلوده به ایدز در کردستان شناسایی شدند

فراخوان نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه "وتار" اعلام شد

خیران بیش از 49 میلیارد ریال به بخش سلامت کردستان کمک کردند

267 کودک کردستانی زیر پوشش طرح حامی بهزیستی قرار گرفتند

سند الگوی پیشرفت نسخه شفابخش توزیع نامتوازن جمعیتی

تاکنون گزارشی از خسارت جانی زلزله در کردستان نداشته‌ایم

محور سروآباد - پاوه به علت بارش برف مسدود شد

کردستان می تواند قطب گردشگری سلامت ایران باشد

مالکیت و مدیریت خضر زنده با اوقاف و امور خیریه کردستان است

اجرای طرح کتابفروشی به وسعت کردستان/ آغاز ثبت نام طرح پاییزه کتاب