عصر کرد

آخرين مطالب

علوم پزشکي کردستان پوست اندازي مي کند؟/آشتي با رسانه ها در اولويت مقالات

علوم پزشکي کردستان پوست اندازي مي کند؟/آشتي با رسانه ها در اولويت

  بزرگنمايي:

کردانلاين- طيب قديمي رئيس دانشگاه علوم پزشکي کردستان در نخستين روزهاي روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد اين پست مهم مديريتي را در استان را در اختيار گرفت و دوران مديريت وي به ماه هاي پاياني دولت روحاني نيز کشيده شد.

طيب قديمي بعد از رياست 122 ماهه بر دانشگاه علوم پزشکي کردستان و بعد از کش و قوس هاي بسيار بالاخره در نخستين روزهاي زمستان سال جاري جاي خود را به يکي از نيروهاي بومي اين استان داد و پرونده وي در رياست دانشگاه علوم پزشکي کردستان بسته شد.

طيب قديمي که از جمله پزشکان توانمند کردستان است که به دليل فعاليت هاي سياسي نزديک به جريان فکري دولت قبلي رياست دانشگاه علوم پزشکي کردستان را در اختيار گرفت و با روي کار آمدن دولت جديد وي از محدود افرادي بود که حدود سه و نيم سال دوام آورد و رياست خود در کردستان را حفظ کرد.

هر چند که بررسي عملکرد رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي کردستان نيازمند کنکاش بيشتري است ولي نگاهي گذرا به حوزه بهداشت و درمان اين استان در طول يک دهه اخير نشان مي دهد که اين حوزه مهم و حياتي چالش ها و مشکلاتي را پشت سر نهاده است.

در طول يک دهه اخير حوزه بهداشت و درمان کردستان چالش هاي متعددي از جمله دايره بسته مديريتي در دانشگاه، پروژه هاي نيمه تمام بهداشتي و درماني، سطح پائين ارائه بيمارستان فوق تخصصي کوثر سنندج که ابتدا قرار بود سال 89 به بهره برداري برسد هنوز و بعد از گذشت حدود هفت سال از اين وعده تکميل نشده و پيش بيني مي شود حداقل يک سال ديگر زمان براي افتتاح آن نياز باشد خدمات بهداشتي و درماني در سراسر استان از جمله مناطق روستايي، عدم دسترسي مردم به پزشک خانواده در روستاها و شايد مهمتر از همه نداشتن تعامل و همکاري با رسانه هاي جمعي مواجه بود.

بيمارستان کوثر سنندج، بيمارستان هاي سقز، بانه، سروآباد و قروه از جمله مهمترين پروژه هاي نيمه تمام حوزه بهداشت و درمان کردستان به شمار مي روند که عليرغم اختصاص رديف هاي اعتباري در سفرهاي استاني دولت و همچنين سفر پر خير و برکت مقام معظم رهبري در سال 88 به اين استان همچنان نيمه تمام به رئيس جديد تحويل داده شدند.

بيمارستان فوق تخصصي کوثر سنندج که ابتدا قرار بود سال 89 به بهره برداري برسد هنوز و بعد از گذشت حدود هفت سال از اين وعده تکميل نشده و پيش بيني مي شود حداقل يک سال ديگر زمان براي افتتاح آن نياز باشد اين در حالي است که از محل سفر مقام معظم رهبري به کردستان اعتباري ويژه براي اين پروژه در نظر گرفته شد.

وعده افتتاح بيمارستان کوثر سنندج در دهه فجر سال 94

رييس سابق دانشگاه علوم پزشکي کردستان در مرداد ماه سال 94 و در جريان بازديد از اين پروژه اعلام کرده بود که بيمارستان کوثر از پيشرفت 85 درصدي فيزيکي برخوردار است و اين پروژه در دهه فجر سال 94 به بهره برداري خواهد رسيد.

طيب قديمي در جريان اين بازديد با اشاره به زيربناي 54 هزار متري ساختمان بيمارستان کوثر گفت: تجهيزات چهارگانه بيمارستان کوثر از مشخصات برجسته آن است که انشعابات و زيرساخت هاي لازم آن نيز همزمان با پيشرفت فيزيکي ساختمان پيش رفته و پروژه بيمارستان کوثر هيچ گاه به لحاظ منابع مالي مشکل نداشته است.

 وي عنوان کرد: هيچ گونه نگراني به لحاظ تامين مالي وجود ندارد و علت تاخير اين پروژه تاکنون، ماهيت خود پروژه و تجهيزات و تاسيسات آن بوده است که اميدواريم پروژه بيمارستان کوثر سنندج با همکاري تمامي دست اندرکاران به اتمام و بهره برداري برسد.

قديمي با بيان اين که در خصوص چارت سازماني و جذب نيرو نيز با سازمان مديريت مکاتبه شده افزود: با اتمام ساختمان بيمارستان در سال 94، چارت سازماني و تشکيلات آن نيز  آغاز و در سال 95 به بهره برداري مي رسد.

 وي اعلام کرده بود: تاکنون 80 ميليارد تومان براي پروژه بيمارستان کوثر هزينه شده و 35 ميليارد ديگر براي اتمام ساختمان آن مورد نياز است.

وضعيت بيمارستان هاي دو شهرستان سقز و بانه نيز بهتر از وضعيت بيمارستان کوثر سنندج نيست و هر چند که ساخت اين دو مرکز بهداشتي و درماني از سوي وزارت راه و شهرسازي صورت مي گيرد ولي متاسفانه نوعي بي تفاوتي مديران استان و عدم پيگيري براي تامين اعتبار مورد نياز براي احداث آنها باعث شد که اين پروژه ها نيز در ليست طرح هاي نيمه تمام بهداشتي و درماني قرار گيرد.

کمبود پزشک خانواده داستاني بي پايان در کردستان

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي کردستان در اسفند ماه سال 86 و در واکنش به گزارشي در خصوص کمبود پزشک خانواده در اين استان، گفت: اين استان در حال حاضر با کمبود 60 پزشک خانواده مواجه است.

طيب قديمي در اين رابطه اعلام کرده بود: با توجه به شرايط ويژه جغرافيايي در استان همچنين دور افتاده بودن روستاهاي اين استان، رغبت براي حضور پزشک خانواده در کردستان بسيار پايين است به همين دليل در حال حاضر با کمبود پزشک خانواده جهت خدمت رساني به روستاهاي استان مواجه هستيم.

اين کمبود پزشک خانواده از زمان اجرايي کردن اين طرح در استان کردستان ادامه داشت و متاسفانه در طول يک دهه و عليرغم تغيير و تحولات مختلف در کشور امروز باز هم اين کمبود پزشک خانواده در استان ادامه دارد و به همين دليل ميزان دسترسي مردم ساکن در مناطق روستايي به پزشک خانواده خيلي مشکل است.

مواجه با رسانه ها به جاي تعامل براي رفع مشکلات و نواقص

داستان قصور پزشکي در استان کردستان از زماني شکل رسانه اي به خود گرفت که در در خرداد ماه سال 90 و براي اولين بار گزارشي در خصوص جراحي دختري پنج ساله و مرگ وي در يک مرکز بهداشتي بخش خصوصي به اين موضوع پرداخت و بعد از اين حساس سازي افکار عمومي ساير رسانه هاي جمعي نيز مسائل مربوط به اين بخش را دنبال و پيگيري کردند.

مرگ و مير چندين مادر باردار در طول يک دهه اخير و واکنش هاي احساسي دانشگاه علوم پزشکي کردستان به اين گونه مسائل و نوع تعامل اين نهاد متولي حوزه سلامت و بهداشت با خبرنگاران رسانه هاي جمعي باعث شد تا چالش ها روز به روز بيشتر شده و متاسفانه در اين ميان سياست حذفي و مواجه با رسانه در دستور کار دانشگاه علوم پزشکي کردستان قرار گيرد.

منع کردن خبرنگاران از حضور در نشست ها و برنامه هاي دانشگاه  از سال 90 تاکنون از جمله اقدامات مقابله اي دانشگاه علوم پزشکي کردستان در راستاي سياست حذف رسانه در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه در طول سالهاي اخير نيز تغييرات مديريتي در راس دولت در سطح کشور و حتي استان نتوانست اين نوع سياست را تغيير دهد.

دايره بسته مديريتي در دانشگاه علوم پزشکي کردستان

يکي ديگر از مسائل مهم پيرامون دانشگاه علوم پزشکي کردستان دايره بسته مديريتي در اين حوزه است، به گونه اي که تقريبا اکثر قريب به اتفاق مديران و معاونين دانشگاه علوم پزشکي اين استان از همان روزهاي اول انتصاب رئيس جديد تغييري نکرده و عليرغم وجود نقطه ضعف هاي متعدد آنها همچنان معاون و مدير مياني باقي مانده اند.

هر چند که بعد از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و به دنبال فشارهاي مختلف از سوي گروه سياسي حاکم بر کشور رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي کردستان مجبور شد يکي دو معاون خود را تغيير دهد ولي چندين معاون مهم و حياتي دانشگاه علوم پزشکي کردستان هم بيش از يک دهه از عمر مسئوليت آنها مي گذرد و بيراهه نيست اگر افکار عمومي انتظار تغيير اين افراد را نيز از رئيس جديد دانشگاه علوم پزشکي کردستان مطالبه کنند.

سيامک واحدي رئيس جديد دانشگاه علوم پزشکي کردستان که يکي از پزشکان خوشنام سنندجي است، در همين دو هفته اخير و در سخنراني هاي خود در محافل مختلف نشان داد به دنبال تغييرات جدي در نهاد متولي سلامت مردم کردستان استسيامک واحدي رئيس جديد دانشگاه علوم پزشکي کردستان که يکي از پزشکان خوشنام سنندجي است، در همين دو هفته اخير و در سخنراني هاي خود در محافل مختلف نشان داد به دنبال تغييرات جدي در نهاد متولي سلامت مردم کردستان است و پيش بيني مي شود که وي بتواند در اين حوزه اقدامات عملي را به سرانجام برساند.

وي در آخرين اظهار نظر خود در خصوص وضعيت بهداشت و درمان کردستان، اعلام کرد: حوزه بهداشت و درمان کردستان ظرفيت هاي خوبي براي ارتقاء در اختيار دارد و مهم آن است که ما به عنوان متولي بتوانيم از تمامي اين ظرفيت ها بهره برداري کنيم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکي کردستان همچنين در اولين قدم و براي تعيين تکليف وضعيت بيمارستان کوثر سنندج، هومن قصري معاون درمان دانشگاه را به عنوان نماينده تام الاختيار خود براي تعيين تکليف و بهره برداري هر چه سريعتر اين پروژه بهداشتي و درماني در استان منصوب کرد.

واحدي هم در واکنش به ارتباط دانشگاه علوم پزشکي و رسانه هاي جمعي، گفت: تعامل و همکاري با رسانه هاي جمعي يک اولويت اصلي است و در اين ميان ما بايد از ظرفيت رسانه ها براي پيشبرد اهداف حوزه سلامت به بهترين شکل ممکن استفاده کنيم.

بدون شک ارزيابي ميزان موفقيت رئيس جديد دانشگاه علوم پزشکي کردستان در يکي دو ماه ممکن نيست، ولي افکار عمومي انتظار دارند که به دليل سابقه کاري سيامک واحدي و همچنين نوع تعامل وي هر چه سريعتر پوست اندازي حياتي در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در دو حوزه سخت افزاري و نرم افزاري را شاهد باشند تا اين نهاد متولي حوزه سلامت بتواند به رسالت ذاتي خود به بهترين شکل ممکن عمل کند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

روی دیگر باران

هنر، نوشدارویی بر نظام سلامت

پوشش همگانی سلامت برای همه در هر مکان

زاگرس در کابوس سال 99

شما که غریبه نیستید

چتر مرگ

بانه سرزمین جاذبه های طبیعی و تاریخی

عروس بانه در انتظار رخت سیاه

ویترین تاریخ و فرهنگ کُردها

گذری بر حمام تاریخی سقز که به موزه تبدیل شد

زندگی از کف ماهی قرمز سُر خورد

روستاهای بکر کردستان، مقصد خوبی برای گردشگران نوروزی

صدای آشنای مشاور

دلهره نان

پالنگان؛ ماسوله ای بر قامت کوه های کردستان

دالانی به تاریخ مطبوعات کردستان از قاجار تا امروز

از جان کلاغ ها چه می خواهیم؟ - کلثوم مومنی*

رنگ و لعاب های قاچاق

عناب بنوشید تا راحت‌تر بخوابید

اجلاسیه 464 شهید در قروه برگزار شد

والیبال مریوان در یک قدمی لیگ برتر

نرمی دل برابر نرمی استخوان، عشق پنج ساله برای دانش اندوزی

آیا گره کور گرانی گوشت به دست مسئولان باز می شود؟

مسجد"دارالاحسان"سنندج شکوه معماری دوران قاجار

کردستانی‌ها آماده خلق حماسه ای دیگر در ٢٢ بهمن

لزوم توجه به محیط زیست در مدارس

زخم حاشیه نشینی بر چهره زیبای سنندج

پایان عمرنفت و هیزم در مرز

با سد آهنین صبر؛ بیشترین سود را از روابط سالم کسب کنیم

«کتاب صفر تا یک» یادداشت‌های شروع کار یا چگونگی ساختن آینده

تزریق مایع حیات در کالبد زمین

طلوع امید بخش زندگی

عکس خوب، همچون سیلی برای بیدار کردن مخاطب است

احساس گناه می‌‌تواند ناشی از اتفاقات دوران کودکی باشد

مین؛ سلاح ترسوها

حواس‌پرتی و کاهش تمرکز نشانه‌ افسردگی است

اینجا کردستان، سرزمین مجاهدت های خاموش

پاکـانِ بیکار

خوراکی‌هایی که زمستان را گرم می‌کنند

روابط عمومی در پستوی اندیشه مدیران اجرایی - امید بهمنی*

تلاش در راستای رفع مشکلات روستاهای قروه به دور از جلوه های نمایشی

لباس کُردی از گذشته تا امروز...

دوئل نفت و آتش مقابل نیمکت ها

«آلی» که دیگر نیست

"نگارگری" اصیل ترین هنر ایرانی – اسلامی

اختلالات رفتاری کودکان/ راهنمای عملی درمان مشکلات رفتاری

استان کردستان در دام محرومیت

سفره دل بدر و پریشان آرام است

یار مهربان خمار شراب روحانی

از رنجی که می بریم - افسانه گلباغی *